AVG.jpg

Nieuwe privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk. We vinden dat u goed moet kunnen nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In onze nieuwe privacyverklaring leest u meer over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie. Met deze nieuwe verklaring sluiten we aan op de […]
Continue Reading
31936029_2183360078357209_2815925853706256384_o

Sjoerd Koopman

Onze kandidaat-notaris Sjoerd Koopman is geslaagd voor zijn beroepsopleiding! Van harte gefeliciteerd Sjoerd! Binnenkort zullen wij dit heugelijke feit met elkaar vieren!
Continue Reading
DUIF.jpg

13 april 2018 – Zonder samenlevingscontract geen vrijstelling erfbelasting

Drie zusters waren al langer dan 5 jaar blijven samenwonen in het ouderlijk huis. Eén zus overleed met achterlating van een zus als erfgenaam. Omdat de overleden zus geen samenlevingscontract had gemaakt met haar erfgenaam, stond de Rechtbank Gelderland de grote samenwonersvrijstelling voor de erfbelasting niet toe. Je kunt maar één partner hebben. Als in […]
Continue Reading
love-2799037_640.jpg

10 april 2018 Huwelijkse voorwaarden zijn meestal geen belaste schenking

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een beleidsbesluit vastgelegd wanneer huwelijkse voorwaarden géén schenking zijn. Samengevat komt het er op neer dat er pas sprake is van een schenking, als door de huwelijkse voorwaarden bij ontbinding van het huwelijk, zoveel vermogen van de rijkste echtgenoot verschuift naar de armste, zodat de rijkste minder dan de […]
Continue Reading
Geplaatst op site2

07 maart 2018: Afstand van recht om bezwaar in te dienen ging te ver

Door de Rechtbank Limburg zijn argumenten opgesomd, waarom het grondrecht om bezwaar te mogen maken in dit geval sterker was dan het grondrecht van contractsvrijheid. Het in een overdrachtsakte afgesproken verbod om bezwaar te mogen maken werd nietig verklaard. Door een “kettingbeding” op te nemen gold het verbod niet alleen voor de contractant, maar ook […]
Continue Reading
Geplaatst plaatje

27 februari 2018: Afrekenen bij scheiding over de lijfrentepolis

De Hoge Raad heeft in hoogste instantie uitgemaakt hoe de waarde van lijfrentepolissen moet worden verrekend bij een echtscheiding. De afkoopwaarde mag worden verminderd met 42% aan nog te heffen inkomstenbelasting, alsof die belasting op dat moment geheven zou worden. In 2014 stond het Hof die aftrek niet toe.
Continue Reading
GEPUBLICEERD-Pop-met-gelduitdeel.jpg

20 februari 2018: Vernietiging van een schenking door een echtgenoot van de overledene

De Rechtbank Midden-Nederland gaf de executeur in de nalatenschap van een overleden vrouw gelijk. De echtgenoot van de vrouw had zonder haar toestemming een groot geldbedrag geschonken vanaf de en/of-rekening. Een echtgenoot die geen toestemming heeft gegeven, kan een (grote) schenking van de andere echtgenoot vernietigen. De bevoegdheid om te vernietigen gaat over op de […]
Continue Reading