money-2724235_960_720.jpg

Pas op voor schulden van de langstlevende ouder aan broers en zussen

Bij erfenissen met ouders en kinderen wordt vaak alles toegedeeld aan de ouder die het langst leeft (langstlevende). Die ouder blijft daarbij de erfdelen van de kinderen aan hen schuldig, vaak rentedragend. De kantonrechter te Gelderland oordeelde in een nalatenschap van een langstlevende ouder, dat kinderen die die laatste nalatenschap zuiver hadden aanvaard, die schulden en rente moeten betalen aan de kinderen die de nalatenschap beneficiair hadden aanvaard (of verworpen). Het waren geen “onbekende schulden” en het opeisen van de schulden was niet “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar”. Over dat laatste oordeelde een andere rechter in 2013 nog dat de opeising wel “onaanvaardbaar” was. De betalingsverplichting aan andere kinderen zou er ook niet zijn, als alle kinderen dezelfde vorderingen zouden hebben en bovendien allen de nalatenschap op dezelfde wijze zouden hebben aanvaard.

sbb-beeldmerk-fc.gif

Stagemogelijkheden

Nu ook stage mogelijk bij kantoor notaris Koene! Volg jij de opleiding voor medewerker secretariaat en receptie of secretaresse (MBO)? Dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren voor een leuke stageplek bij ons op kantoor. Per dinsdag 21 augustus 2018 zijn wij erkend als leerbedrijf door de SBB! Voor meer informatie, neem contact op met ons door te bellen naar: 0546-200220 of te mailen naar info@notariskoene.nl en vraag naar de vele mogelijkheden!

entrepreneur-2411763_960_720.jpg

Persoonlijke garantie bij verkoop van BV-aandelen

Een holding-BV verkocht aandelen in een andere BV. De directeur-groot-aandeelhouder (dga) van de holding stelde zich naast de holding garant voor de finaciële toestand van de verkochte BV. Volgens de Rechtbank Limburg viel de verkoop onder de normale bedrijfsuitoefening van de holding, zodat de dga voor zijn persoonlijke garantie geen toestemming nodig had van zijn echtgenote.

home-3109593_960_720.jpg

Contributie voor een recreatiewoning

Bij de aankoop van een recreatiewoning werd de koper verplicht lid van de coöperatie die het park beheert. Het Hof in Amsterdam bevestigde wat de kantonrechter al eerder had geoordeeld. Ook al kon de koper wettelijk niet worden verplicht om lid te blijven, dan nog was hij gebonden de regels van de coöperatie na te leven en de contributies en bijdragen van de coöperatie te betalen.

old-people-1553348_960_720.jpg

Buiten het huwelijk opgebouwde pensioenrechten zijn privé

De Hoge Raad heeft bevestigd dat voor het huwelijk opgebouwd recht op ouderdomspensioen niet in ene huwelijksgoederengemeenschap valt. Dat geldt ook voor afgekocht pensioen, dat in een gezamenlijke woning was gestoken. Dat bedrag moest uit de gemeenschap aan de betreffende echtgenoot worden vergoed.

money-2724245_960_720.jpg

Verdeling van de levensverzekering bij samenwoners

Een levensverzekeringspolis met een spaardeel en een overlijdensrisico-deel was verbonden aan de hypotheek op een gemeenschappelijke woning van samenwoners. Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden moest de polis vooral als gezamenlijk gevulde spaarpot worden beschouwd. In het samenlevingscontract was echter niets geregeld over verrekening van die spaarpot. Daardoor hoefde de partner die de polis toevallig op haar naam had, de waarde van de polis niet te verrekenen.

relationship-2822420_960_720.jpg

Bij scheiding hoeft de BV niet altijd te worden verrekend

Als volgens huwelijkse voorwaarden “inkomsten uit arbeid” bij echtscheiding moeten worden verrekend, valt daar volgens de wet ook de waarde van de aandelen in een BV onder. Volgens Hof Den Haag geldt die regel voor de situatie ten tijde van het opstellen van de huwelijkse voorwaarden. Toen had de betreffende echtgenoot alleen inkomsten uit loondienst. Als later het inkomen uit de BV afkomstig werd, had het inkomensbegrip verruimd kunnen worden door wijziging van de huwelijkse voorwaarden. Ook was het wetsartikel niet van toepassing, omdat de hoogte van het inkomen uit de BV mede door andere aandeelhouder werd bepaald.

mortgage-fee-1-1237677.jpg

17 april 2018 – Is het al een woning of is het nog geen woning?

17 april 2018
Bij overdracht van woningen wordt 2% overdrachtsbelasting geheven; bij andere onroerende zaken 6%. Het Hof in Amsterdam vond dat een voormalig ziekenhuis nog niet zodanig was gestript, dat de oorspronkelijke bestemming was verdwenen. Met beperkte aanpassingen kon de oorspronkelijke bestemming worden teruggebracht. Dat was anders in een geval waarover de Rechtbank in Den haag in 2017 oordeelde. Een ander pand was zodanig gestript, dat het geen kantoor meer was, maar ook nog geen woning. In dat geval gaf de omgevingsvergunning de doorslag en werd slechts 2% geheven.

AVG.jpg

Nieuwe privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk.
We vinden dat u goed moet kunnen nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In onze nieuwe privacyverklaring leest u meer over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie. Met deze nieuwe verklaring sluiten we aan op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 ingaat.

Notaris Koene verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren, maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze diensten te kunnen verbeteren.

De regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd. Notaris Koene voldoet aan de eisen van de AVG.

Op onze website www.notariskoene.nl kunt u de nieuwe privacyverklaring lezen.

23 mei 2018, door de heer mr. S. Koopman, kandidaat-notaris

31936029_2183360078357209_2815925853706256384_o

Sjoerd Koopman

SK_Linkedin

Onze kandidaat-notaris Sjoerd Koopman is geslaagd voor zijn beroepsopleiding! Van harte gefeliciteerd Sjoerd! Binnenkort zullen wij dit heugelijke feit met elkaar vieren!