34050762_2217307821629101_2814557163593138176_n

Zomeractie!

Met dit weer toe aan een koele versnapering? Notaris koene trakteert op IJS!

Bent u voornemens een akte te passeren bij ons? Dan krijgt u van ons een voucher ter waarde van twee bollen IJS naar keuze bij Biongiorno IJs en Chocolade aan het westeinde te Vriezenveen! Hoe lekker is dat?Let op, Bongiorno IJs en Chocolade is geopend op maandag van 15:00 tot 21:00 en dinsdag t/m zaterdag van 12:00 tot 21:00 uur.*Deze zomeractie is geldig van 1 juni t/m 31 augustus 2018

 

Poster_Bongiorno_Zomeractie

33764342_2067352386841651_5467208899239084032_o

Vjennedag 2018

Ook wij zijn aanwezig op 16 juni 2018 bij de Vjennedag! Wij staan samen met Erik Jager van Jager Financieel Advies in een stand. Wilt u ons leren kennen en meer informatie over onze diensten, dan zien wij u graag van 13:00 – 21:00 uur en bieden wij u een kop koffie, iets fris met een lekker hapje aan! Graag tot dan!

33764342_2067352386841651_5467208899239084032_o

mortgage-fee-1-1237677.jpg

17 april 2018 – Is het al een woning of is het nog geen woning?

17 april 2018
Bij overdracht van woningen wordt 2% overdrachtsbelasting geheven; bij andere onroerende zaken 6%. Het Hof in Amsterdam vond dat een voormalig ziekenhuis nog niet zodanig was gestript, dat de oorspronkelijke bestemming was verdwenen. Met beperkte aanpassingen kon de oorspronkelijke bestemming worden teruggebracht. Dat was anders in een geval waarover de Rechtbank in Den haag in 2017 oordeelde. Een ander pand was zodanig gestript, dat het geen kantoor meer was, maar ook nog geen woning. In dat geval gaf de omgevingsvergunning de doorslag en werd slechts 2% geheven.

AVG.jpg

Nieuwe privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk.
We vinden dat u goed moet kunnen nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In onze nieuwe privacyverklaring leest u meer over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie. Met deze nieuwe verklaring sluiten we aan op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 ingaat.

Notaris Koene verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren, maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze diensten te kunnen verbeteren.

De regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd. Notaris Koene voldoet aan de eisen van de AVG.

Op onze website www.notariskoene.nl kunt u de nieuwe privacyverklaring lezen.

23 mei 2018, door de heer mr. S. Koopman, kandidaat-notaris

31936029_2183360078357209_2815925853706256384_o

Sjoerd Koopman

SK_Linkedin

Onze kandidaat-notaris Sjoerd Koopman is geslaagd voor zijn beroepsopleiding! Van harte gefeliciteerd Sjoerd! Binnenkort zullen wij dit heugelijke feit met elkaar vieren!

DUIF.jpg

13 april 2018 – Zonder samenlevingscontract geen vrijstelling erfbelasting

Drie zusters waren al langer dan 5 jaar blijven samenwonen in het ouderlijk huis. Eén zus overleed met achterlating van een zus als erfgenaam. Omdat de overleden zus geen samenlevingscontract had gemaakt met haar erfgenaam, stond de Rechtbank Gelderland de grote samenwonersvrijstelling voor de erfbelasting niet toe. Je kunt maar één partner hebben. Als in een “meerrelatie” geen keuze wordt gemaakt, is er geen fiscale partner voor de erfbelasting. Dat voor de inkomstenbelasting wel was gekozen voor fiscaal partnerschap, maakte voor de erfbelasting geen verschil.

FONDS.jpg

5 april 2018 – Vermogen in fonds onderbrengen is geen gewoon beheer van bewindvoerder

Het Hof Den Bosch stond bij een beschermingsbewind niet toe dat de bewindvoerder een deel van het vermogen onder bracht in een “fonds voor gemene rekening”. Dat de rechthebbende daardoor zijn zorg- en huurtoeslag kwijtraakte en in financiële nood kwam, maakte het oordeel van de rechter niet anders. Er zou namelijk vermogen buiten het toezicht van de rechter kunnen raken. Deze formalistische visie van de rechter onderstreept het belang van de notariële volmacht / levenstestament, mede ter voorkoming van bewind of curatele.

DNL.jpg

29 maart 2018 – Verwerping van een Duitse nalatenschap via een Nederlandse kantonrechter

Omdat een overleden vrouw in Duitsland woonde, wijst de Europese erfrechtverordening het Duitse gerecht van haar woonplaats aan voor wie haar nalatenschap wil verwerpen. Als het Duitse gerecht echter zou verklaren er van op de hoogte te zijn, dat de verwerping ook in de Nederlandse woonplaats van (minderjarige) erfgenamen mag plaatsvinden, zou die verwerping ook naar Duits recht geldig zijn. Omdat het Duitse gerecht niet reageerde op de daar door een Nederlandse advocaat ingediende verwerpingsverklaringen en de erfgenamen door de Duitse belastingdienst als erfgenamen werden aangemaand, stond de Nederlandse kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland toe, dat de nalatenschap via de Nederlandse rechter zou kunnen worden verworpen.

love-2799037_640.jpg

10 april 2018 Huwelijkse voorwaarden zijn meestal geen belaste schenking

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een beleidsbesluit vastgelegd wanneer huwelijkse voorwaarden géén schenking zijn. Samengevat komt het er op neer dat er pas sprake is van een schenking, als door de huwelijkse voorwaarden bij ontbinding van het huwelijk, zoveel vermogen van de rijkste echtgenoot verschuift naar de armste, zodat de rijkste minder dan de helft van het totaal zal overhouden.

Huis.jpg

28 maart 2018 Het verlaagde tarief overdrachtsbelasting voor echte woningen

Een koper liet de notaris in de akte zetten, dat hij wooneenheden zou hebben gekocht. Het gebouw was oorspronkelijk niet zo gebouwd en bij de overdracht was de verbouwing nog maar net begonnen. Er werden dus geen woningen overgedragen. De koper kreeg van de belastinginspecteur een vergrijpboete. Volgens de Rechtbank, Hof en Hoge Raad was dat terecht. Dat al wel de bestemming was gewijzigd, maakte het oordeel niet anders.