2018-02-09-Plaatje.jpg

09 februari 2018: Vrijheid van uittreding uit coöperatie

De eigenaar van een winkel (een fietsenmaker in Groningen) was bij zijn aankoop verplicht lid geworden van een coöperatie. Een coöperatie is een soort vereniging. Daardoor was hij gebonden aan de regels over bijdrage in de kosten en openingstijden. Volgens de Rechtbank Noord-Nederland stond het de eigenaar vrij om zijn lidmaatschap van de coöperatie met alle daaraan verbonden verplichtingen op te zeggen “tegen het einde van het boekjaar volgend op dat waarin wordt opgezegd”. Ook de betalingsverplichtingen eindigden, omdat de aard en omvang van die verplichtingen niet concreet in de statuten van de coöperatie waren vermeld.

Wilt u ook een coöperatie, of een vereniging oprichten, neem dan contact met Notaris Koene op over de mogelijkheden.