basistarief

Wat is het basistarief in een offerte van de notaris?

De Kamer voor het notariaat heeft op 20 oktober 2015 de opvatting van het Hof over offertes uit 2013 herhaald. De declaratie mag niet worden verhoogd voor “werkzaamheden die op het moment van het aannemen van de opdracht door de notaris wel redelijkerwijze te voorzien waren”, met als gevolg “dat de notaris vóór het uitbrengen van een offerte enig onderzoek zal moeten verrichten”.

Let wel: een advertentie of algemene prijsvermelding is nog geen offerte.

Een scherp prijzende notaris gaf in offertes een basistarief op en voor extra werk werden opslagen gerekend. Dat mocht voor het opvragen van een akte bij het kadaster. Ook mochten kosten voor een gesprek worden gerekend over speciale wensen voor een testament.

Welke bank een hypotheek verstrekt, is bepalend voor de kadasterkosten. Dat kan vooraf worden onderzocht. Ook het verrekenen van kosten van tussenpersonen en uit meer personen bestaande verkopers of kopers moet onder het basistarief vallen. En opslagen voor meerwerk mogen niet onevenredig hoog zijn.