Opening van zaken over oude schenkingen

Opening van zaken over oude schenkingen

Als er ruzie is bij de afwikkeling van een nalatenschap, is het van belang wie wat precies mag weten. Wie erfgenaam is of recht heeft op een legitieme portie, heeft er recht op alle beschikbare informatie te krijgen van degene die de boedel afwikkelt. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op de laatste dag van 2013 uitgemaakt, […]
Continue Reading
niet schenken aan de curator

Niet schenken aan de curator

Vanaf 2014 worden strenge kwaliteitseisen gesteld aan professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren. Daarnaast is voor bij is nu ook bepaald, dat een curator, bewindvoerder of mentor – behalve een vergoeding voor zijn werk – niet persoonlijk van zijn taak mag profiteren. Dat mag ook niet indirect, bijvoorbeeld via een opdracht aan een gelieerde dienstverlener. Hij […]
Continue Reading
Wilsbekwaamheid

Wilsbekwaamheid

Of iemand nog in staat is zijn wil te bepalen, is niet altijd duidelijk. Een bij testamenten onterfd kind kwam bij de Rechtbank Noord-Nederland met een deskundigenrapport. Daarin stond dat de vader die het testament opstelde destijds aan Alzheimer leed, waardoor hij bij het opmaken van het testament geen redelijke waardering van zijn belangen meer […]
Continue Reading
Een beetje genot is ook genot

Een beetje genot is ook genot

Op 24 januari 2014 heeft de Rechtbank Den Haag nog eens bevestigd wat we al vreesden: Ook een beetje vruchtgenot leidt al tot vruchtgebruik. Overlijdt een vruchtgebruiker (vaak de ouders), dan wordt de eigenaar (vaak de kinderen) met te nauwe familiebanden voor de volledige waarde van het huis aangeslagen voor erfbelasting (successierecht). In de wet […]
Continue Reading
Schulden in de nalatenschap

Schulden in de nalatenschap

Schulden gaan over op erfgenamen, zodra zij de nalatenschap hebben aanvaard. Dat kan tot nare verrassingen leiden. Als te weinig bezittingen worden nagelaten, moeten de erfgenamen zelfs persoonlijk het tekort bijpassen. Vandaag werd bekend dat de wet zal worden aangepast. Als ècht onbekende schulden opdoemen, kan een erfgenaam die schuld alsnog ontlopen. Hij moet dan […]
Continue Reading