korting2

Lagere kosten nu voor meer hypotheekakten met KIK

Een belangrijk deel van de kosten van hypotheken bestaat uit leges voor het kadaster. Het kadaster geeft € 65 korting als het bepaalde soorten hypotheken betreft: de “KIK-akten”. Die korting ziet u terug in het eindbedrag van uw afrekening van notaris Koene. U kon deze korting al krijgen voor hypotheken van Rabobank, ABN AMRO (AAB, […]
Continue Reading
Scheiden en de bank

Scheiden en de bank

Door de gedaalde huizenprijzen komen scheidende paren nog maar moeilijk van hun woninghypotheek af. Wil één van beiden de gehele woning op naam krijgen, dan is de medewerking van de bank vaak een probleem. Vooral als de andere partner uit de aansprakelijkheid ontslagen wil worden, blijken banken vaak zeer terughoudend te zijn. Al per 1 […]
Continue Reading
dan ook geen hypotheekrente-aftrek

Geen eigenaar, dan ook geen hypotheekrente-aftrek

Het Hof in Den Haag bevestigde op 9 april 2014 dat alleen een eigenaar recht heeft op hypotheekrente-aftrek voor de Inkomstenbelasting (box 1). In dit geval ging het om twee onder één kapwoningen, waar twee zussen woonden. Elk woonde in één huis, maar slechts één van hen was eigenaar van beide huizen. De hypotheekschuld waren […]
Continue Reading
niet schenken aan de curator

Niet schenken aan de curator

Vanaf 2014 worden strenge kwaliteitseisen gesteld aan professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren. Daarnaast is voor bij is nu ook bepaald, dat een curator, bewindvoerder of mentor – behalve een vergoeding voor zijn werk – niet persoonlijk van zijn taak mag profiteren. Dat mag ook niet indirect, bijvoorbeeld via een opdracht aan een gelieerde dienstverlener. Hij […]
Continue Reading
Wilsbekwaamheid

Wilsbekwaamheid

Of iemand nog in staat is zijn wil te bepalen, is niet altijd duidelijk. Een bij testamenten onterfd kind kwam bij de Rechtbank Noord-Nederland met een deskundigenrapport. Daarin stond dat de vader die het testament opstelde destijds aan Alzheimer leed, waardoor hij bij het opmaken van het testament geen redelijke waardering van zijn belangen meer […]
Continue Reading
Een beetje genot is ook genot

Een beetje genot is ook genot

Op 24 januari 2014 heeft de Rechtbank Den Haag nog eens bevestigd wat we al vreesden: Ook een beetje vruchtgenot leidt al tot vruchtgebruik. Overlijdt een vruchtgebruiker (vaak de ouders), dan wordt de eigenaar (vaak de kinderen) met te nauwe familiebanden voor de volledige waarde van het huis aangeslagen voor erfbelasting (successierecht). In de wet […]
Continue Reading