De geërfde vordering van de kinderen op de weduwe en de WOZ-waarde van de woning

De geërfde vordering van de kinderen op de weduwe en de WOZ-waarde van de woning

De Hoge Raad heeft op 11 april 2014 uitgemaakt dat ook de kinderen het recht hebben de WOZ-waarde van de woning opnieuw te laten vaststellen. Dat is van belang voor de vorderingen die kinderen volgen de “wettelijke verdeling” krijgen op de weduwe of weduwnaar van hun overleden ouder. Overlijdt de ene ouder, dat mag volgens de wet zijn of haar echtgenoot “in de spullen blijven zitten”. De erfenissen van de kinderen bestaan dan slechts uit een geldvordering, die zij normaal pas na het overlijden van de weduwe of weduwnaar kunnen opeisen.

Eerder werd een verzoek van een kind om een nieuwe vaststelling van de WOZ-waarde nog consequent afgewezen. Het kind werd immers niet de nieuwe eigenaar. Voor de Hoge Raad gaf het belang van het kind echter de doorslag. De erfbelasting (voorheen: successierecht) van het kind wordt namelijk vastgesteld op basis van die waarde. Overigens is het de weduwe of weduwnaar die op grond van de “wettelijke verdeling” die belasting moet afdragen en kan een lager vastgestelde waarde van de woning ook een lagere vordering van de kinderen tot gevolg hebben.

Dit soort situaties ontstaan vooral als het gaat om een weduwe of weduwnaar die niet de eigen ouder van het kind is, maar een stiefouder.

Wat is uw situatie? Bespreek met notaris Koene wat het best geregeld kan worden.