notaris-vriezenveen-Bedrijfsopvolging-bedrijfsnotaris

Voor nu en later zorgeloos geregeld

notaris-onder-titel-links-blauw

Uw bedrijf is uw levenswerk. Helaas zult u ooit moeten terugtreden. Als zich een opvolger aandient, moet over de bedrijfstechnische, financiële, fiscale en familiaire facetten worden nagedacht. Wij adviseren u, waar nodig samen met uw accountant. Wij zorgen voor het juiste v.o.f-contract of maatschapscontract, dat kan voorzien in een ingroeiregeling, verblijvingsbeding, overnemingsbeding, winstdelingsregeling of speculatiebeding. Soms volstaat een koopoptie. Of wij stellen voor u de juiste aandelentransacties op, eventueel gecombineerd met certificering van aandelen met uw eigen stichting-administratiekantoor.

Waar nodig worden bijpassende schenkingsbepalingen, testamenten en huwelijkse voorwaarden opgesteld. Notaris Koene betrekt daarbij de belangrijkste gevolgen voor uw inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, omzetbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Ook uw oudedagsvoorziening krijgt de nodige aandacht.

In de loop van de tijd verandert veel: de wet, uw persoonlijke situatie, maar ook uw opvattingen over wat juist is. Notaris Koene houdt uw lopende plannen voor bedrijfsopvolging planning actueel.