notaris-vriezenveen-Stichting-Vereniging-bedrijfsnotaris

Samen staat u sterk met werkbare statuten als basis.

notaris-onder-titel-links-blauw

Notaris Koene en zijn team helpen u aan een democratische vereniging of een slagvaardige stichting. Een vereniging heeft leden; een stichting niet. Dit is de basis voor een heldere taakverdeling en financiële continuïteit. Ieders verantwoordelijkheid ligt vast en een aansprakelijkheidsverzekering kan worden afgesloten. En een goed doel met deugdelijk financieel beheer is een belangrijke voorwaarde voor subsidiegevers, sponsors en andere donateurs.

Voor uw BV kan door middel van een “stichting administratiekantoor” met speciale statuten een splitsing worden gemaakt in zeggenschap en economisch belang. Dat kan van praktisch nut zijn voor bedrijfsopvolging binnen of buiten uw familie. Een dergelijke stichting geeft certificaten van aandelen uit. “Certificering” wordt vooral gebruikt in concernverband, maar kan ook voor ander vermogen worden toegepast.

Als de belangen groter worden en de structuren complexer, kunnen wij uw vereniging of stichting daar creatief op af stemmen, overeenkomstig uw wensen. Wij hebben ervaring met het opzetten van functionerende structuren voor uw parkreglement, vereniging van eigenaars, coöperatie, bedrijvenparkmanagement, onderwijs, zorg, enzovoort.