notaris-vriezenveen-kinderen-familienotaris

Wie zorgt voor hen als ze nog jong zijn?
Zorg voor de juiste bagage voor later

notaris-onder-titel-links-blauw

Een cadeau kan gevolgen hebben voor uw belastingheffing. Soms is dat juist uw bedoeling: met slim schenken kunt u belasting besparen, vooral “erfbelasting” (successierecht). Ook de eigen bijdrage voor het verpleeghuis (via de Wet Langdurige Zorg) kan worden beperkt door slim te schenken. Notaris Koene brengt scherp voor u in beeld wat u bij schenkingen beter wel en niet kan doen. Vaak is een meerjarenplan de beste oplossing. Ook de gevolgen voor de inkomstenbelasting worden meegewogen.

Zijn uw kinderen minderjarig? Bij testament kunt u een of meer voogden aanwijzen, die voor uw kinderen kunnen zorgen als u zou overlijden voordat uw kinderen meerderjarig zijn.

Als u overlijdt is er wettelijk al veel geregeld tussen uw echtgenoot of partner en kinderen, maar nog niet alles is optimaal voor uw persoonlijke situatie. En wat als de laatste overlijdt? Niet alleen in de onderlinge verhouding, maar ook voor de belasting wilt u goed zitten. Notaris Koene stelt voor u het juiste testament op.