notaris-vriezenveen-nalatenschap-familienotaris

Eerlijk delen, deskundig begeleid door notaris Koene

notaris-onder-titel-links-blauw

Bij overlijden zal pas blijken wie wat erft. Heeft de overledene geen testament gemaakt, dan wijst de wet de echtgenoot en kinderen aan. Zijn die er niet, dan erft verdere familie. Is er wel een testament, dan bepaalt dat wie erft.

Erfgenaam zijn, heeft meteen al financiële risico’s. Laat u daarom bij een overlijden zo spoedig mogelijk door notaris Koene en zijn team adviseren over de mogelijkheden en consequenties!

Boedelafwikkeling is gespecialiseerd werk. Wij kunnen u hierin deskundig bijstaan.

Om te bewijzen wie over de goederen van de nalatenschap mag beschikken, kan notaris Koene voor u de verklaring van erfrecht verzorgen. Wordt de verklaring van erfrecht door ons in het Kadaster ingeschreven, dan komen de eventuele onroerende zaken op naam van de erfgenamen te staan.

De aangifte “erfbelasting” (successierecht) kunnen wij voor u verzorgen. Dat is een onderdeel van de boedelafwikkeling. Als sluitstuk van de boedelafwikkeling zijn wij u graag van dienst bij de verdeling of vaststelling van de porties van de kinderen. Voor verdeling is de instemming van alle erfgenamen nodig.