notaris-vriezenveen-vertrouweling-familienotaris

Voor een veilige volmacht gaat u vertrouwd naar notaris Koene

notaris-onder-titel-links-blauw

Tijdens uw leven kunt u hulpbehoevend worden. Het kan een geruststelling zijn als uw vertrouweling een algemene volmacht (levenstestament) van u krijgt. De volmacht wordt vaak gebruikt om precies op het voor belastingbesparing voordeligste moment schenkingen aan uw kinderen te doen.

Zo’n algemene volmacht gaat veel verder dan een volmacht voor één of meer bepaalde zaken, zoals een extra bankpas. Deze volmacht is juist ook geldig als u “wilsonbekwaam” zou zijn geworden. Daarom moet er heel zorgvuldig mee worden omgegaan. In de volmacht kunt u de regie aan de notaris overlaten, om te beoordelen in hoeverre u nog “wilsbewaam” bent.

Aan de volmacht kunt u uw medische keuzes laten toevoegen: wel of niet behandelen, orgaandonatie, inzagerecht in uw medisch dossier en dergelijke. Uiteindelijk zal uw arts daarover moeten beslissen en een akte kan daarbij verduidelijkend zijn. Omdat uw keuzes een momentopname zijn, is het van belang deze elke paar jaar opnieuw te overdenken en zo nodig aan te laten passen.

Het bestaan van uw volmacht, al dan niet met een medische paragraaf, kan door ons op verzoek worden ingeschreven in het Centraal Levenstestamenten Register.

In de loop van de tijd verandert veel: de wet, uw persoonlijke situatie, maar ook uw opvattingen over wat juist is. Notaris Koene houdt uw levenstestament actueel.