Uw sleutel tot de nalatenschap

notaris-onder-titel-links-blauw

Als iemand is overleden, moet er veel geregeld worden. Het is niet altijd duidelijk wie dan bevoegd is om namens de erfgenamen te handelen. Daarom vragen banken naar een verklaring van erfrecht. Zij willen immers de juiste persoon toegang geven tot de bankzaken van de overledene. De verklaring van erfrecht kan ook worden gebruikt om bij het Kadaster het onroerend goed, zoals de woning of een stuk grond op naam van de erfgenamen te zetten.

Notaris Koene kan deze akte voor u opstellen. Daarvoor wordt het een en ander uitgezocht: is er een testament, hoe zit de familie in elkaar, wie zijn erfgenamen en wie wijzen zij aan om namens hen op te treden? Aan de erfgenamen wordt gevraagd of zij de nalatenschap wel of niet of voor alle zekerheid “beneficiair” willen aanvaarden. Onze goede voorlichting is daarbij belangrijk. Een erfgenaam erft immers ook schulden. Dat kunnen ook schulden van de weduwe zijn, die bij het overlijden van haar man de porties van haar kinderen nog niet heeft uitbetaald, maar ook leningen bij de bank of andere geldverstrekker.

Bij een bespreking na een overlijden komen ook de aangifte erfbelasting (het vroegere successierecht) en de verdeling van de nalatenschap aan de orde.