notaris-vriezenveen-wet-langdurige-zorg-familienotaris

Notaris Koene weet wat verzorging u kan kosten en hij verzorgt de oplossing voor u

notaris-onder-titel-links-blauw

Wie thuiszorg krijgt of in een verpleeghuis woont, kan de kosten via de Wet Langdurige Zorg (WLZ, voorheen AWBZ) laten betalen. Daar tegenover wordt tot een bepaald maximum een eigen bijdrage gevraagd, gebaseerd op het inkomen volgens de Wet op de Inkomstenbelasting. Per 1 januari 2013 is een extra eigen bijdrage ingevoerd, per jaar van 8% van het vermogen + de 4% waar al belasting over geheven wordt.

Het “opeten” van het eigen vermogen is daarmee terug van weggeweest. De eigenbijdrageregeling wordt door de regering nog voortdurend bijgesteld.

Notaris Koene kan samen met u een inschatting maken, of u (of uw ouders) getroffen zullen worden door de extra eigen bijdrage. Is er bijvoorbeeld nog een eigen woning, dan zal het probleem zich meestal pas in de toekomst kunnen voordoen. De voorbereidingen voor een oplossing kunnen echter al worden gedaan in de jaren voordat het zover is. WLZ-planning door notaris Koene kan u helpen de nadelen van de extra bijdrage zo veel mogelijk te beperken.