notaris-vriezenveen-appartement-huisnotaris

Een praktische en creatieve aanpak

notaris-onder-titel-links-blauw

Sommige gebouwen van meerdere eigenaren maken deel uit van een groter, in en over elkaar gebouwd complex. Soms betreft het woningen, soms bedrijven of utiliteitsbouw en soms een combinatie.

Voor die situatie is splitsing in appartementsrechten in de wet opgenomen. Een veelheid van rechten en verplichtingen over en weer wordt in een splitsingsakte met splitsingsreglement opgenomen, bijvoorbeeld over het toegestane gebruik, de stemverhouding in de vereniging van eigenaars en de verdeelsleutel van kosten van gemeenschappelijke gedeelten. Alle appartementseigenaren zijn daaraan gehouden. Bij de splitsingsakte wordt ook de vereniging van eigenaars opgericht, die het uitsluitend beheer voert over het complex. Het lidmaatschap is geheel gekoppeld aan de eigendom van appartementsrechten.

Bij de splitsingsakte hoort een door het kadaster goedgekeurde splitsingstekening. Daarop is aangegeven welke delen van het complex door de betreffende appartementseigenaar exclusief gebruikt mogen worden en welke delen gemeenschappelijk zijn.

Het opstellen van het juiste splitsingsreglement en het laten maken van de splitsingstekening is specialistisch werk. Bij notaris Koene bent u aan het juiste adres. Door de praktische en creatieve aanpak van notaris Koene worden al uw bijzondere wensen waar mogelijk ingepast in een weldoordachte splitsingsakte

Notaris Koene biedt u nu ook vaste “producten” voor uw huis en hypotheek voor lage prijzen via ProductNotaris.nl!