niet schenken aan de curator

Niet schenken aan de curator

Vanaf 2014 worden strenge kwaliteitseisen gesteld aan professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Daarnaast is voor bij is nu ook bepaald, dat een curator, bewindvoerder of mentor – behalve een vergoeding voor zijn werk – niet persoonlijk van zijn taak mag profiteren. Dat mag ook niet indirect, bijvoorbeeld via een opdracht aan een gelieerde dienstverlener. Hij of zij mag geen giften krijgen uit het beheerde vermogen. Zelfs het zonder bevoordeling kopen van goederen uit het vermogen is verboden. Ook mag niet via een testament worden geprofiteerd.

Dit kan een belemmering zijn om een familielid te laten benoemen tot curator, bewindvoerder of mentor. In bepaalde gevallen kan het immers nodig zijn om het beheerde vermogen aan familie over te dragen, tijdens leven of na het overlijden. Te denken valt aan een huis of een aandeel daarin. Ook kan het fiscaal of uitkeringstechnisch voordelig zijn om schenkingen te doen uit het beheerde vermogen. Door deze nieuwe regel kan dat worden belemmerd.

Notaris Koene en zij team hebben uitgebreide ervaring als bewindvoerder en curator.