9486171_s.jpg

Rechtbanken kijken verschillend naar wat “zakelijke rente” is.

Iemand leende geld aan zijn kind voor de eigen woning. Daarbij werd geen hypothecaire zekerheid gesteld. De Rechtbank Den Haag vond 9% rente te hoog. Bij een in de markt gebruikelijke hypotheekrente van 3% vond de Rechtbank Den Haag 4,5% wel genoeg. Eerder had de Rechtbank Noord-Nederland in een soortgelijk geval 8% rente nog goedgekeurd. Wat wel en niet is toegestaan lijkt aldus af te hangen van de uiteenlopende persoonlijke meningen van de betrokken rechters. Het kind kan de eigenwoningrente aftrekken en heeft daarom baat bij een hoge rente.

gavel-5-1236432.jpg

Vooraf kiezen voor de kantonrechter

De Rechtbank Zeeland heeft geoordeeld dat het niet mogelijk is om te kiezen voor geschillenbeslechting door de Kantonrechter in plaats van door de Rechtbank. Deze “forumkeuze” kan pas worden gemaakt nadat het geschil is ontstaan en dan nog slechts door partijen samen. In 2013 besliste de Rechtbank Rotterdam ook al zo. Een wet die voorafgaande keuze voor de kantonrechter mogelijk zou maken is niet doorgegaan. Voordeel van een procedure voor de kantonrechter is kostentechnisch, dat er geen advocaat nodig is.

money-problems-1238428.jpg

Doe mij maar wat geld

Het vermogen van een echtpaar bestond hoofdzakelijk uit certificaten ter waarde van miljoenen euro’s. Daarnaast was er ook wat geld. Bij hun echtscheiding kreeg de man de certificaten toegedeeld en nam de vrouw genoegen met het geld. De belastinginspecteur legde daarom een aanslag schenkbelasting op. De Rechtbank Gelderland heeft de aanslag vernietigd, omdat door de inspecteur geen “wil tot bevoordeling” was aangetoond. In dit geval wilde de vrouw namelijk liever contant geld dan een hogere waarde aan certificaten, omdat zij het geld op korte termijn nodig had. De certificaten konden pas over langere tijd geld opbrengen.
In een andere zaak had de Hoge Raad op 15 juni 1994 nog wel een schenking gezien bij een echtscheiding, waarbij één van de echtgenoten de aan haar toekomende miljoenen aan contanten niet hebben wilde, vanwege de nare manier waarop die waren vergaard.

money-2724235_960_720.jpg

Pas op voor schulden van de langstlevende ouder aan broers en zussen

Bij erfenissen met ouders en kinderen wordt vaak alles toegedeeld aan de ouder die het langst leeft (langstlevende). Die ouder blijft daarbij de erfdelen van de kinderen aan hen schuldig, vaak rentedragend. De kantonrechter te Gelderland oordeelde in een nalatenschap van een langstlevende ouder, dat kinderen die die laatste nalatenschap zuiver hadden aanvaard, die schulden en rente moeten betalen aan de kinderen die de nalatenschap beneficiair hadden aanvaard (of verworpen). Het waren geen “onbekende schulden” en het opeisen van de schulden was niet “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar”. Over dat laatste oordeelde een andere rechter in 2013 nog dat de opeising wel “onaanvaardbaar” was. De betalingsverplichting aan andere kinderen zou er ook niet zijn, als alle kinderen dezelfde vorderingen zouden hebben en bovendien allen de nalatenschap op dezelfde wijze zouden hebben aanvaard.

sbb-beeldmerk-fc.gif

Stagemogelijkheden

Nu ook stage mogelijk bij kantoor notaris Koene! Volg jij de opleiding voor medewerker secretariaat en receptie of secretaresse (MBO)? Dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren voor een leuke stageplek bij ons op kantoor. Per dinsdag 21 augustus 2018 zijn wij erkend als leerbedrijf door de SBB! Voor meer informatie, neem contact op met ons door te bellen naar: 0546-200220 of te mailen naar info@notariskoene.nl en vraag naar de vele mogelijkheden!

entrepreneur-2411763_960_720.jpg

Persoonlijke garantie bij verkoop van BV-aandelen

Een holding-BV verkocht aandelen in een andere BV. De directeur-groot-aandeelhouder (dga) van de holding stelde zich naast de holding garant voor de finaciële toestand van de verkochte BV. Volgens de Rechtbank Limburg viel de verkoop onder de normale bedrijfsuitoefening van de holding, zodat de dga voor zijn persoonlijke garantie geen toestemming nodig had van zijn echtgenote.

home-3109593_960_720.jpg

Contributie voor een recreatiewoning

Bij de aankoop van een recreatiewoning werd de koper verplicht lid van de coöperatie die het park beheert. Het Hof in Amsterdam bevestigde wat de kantonrechter al eerder had geoordeeld. Ook al kon de koper wettelijk niet worden verplicht om lid te blijven, dan nog was hij gebonden de regels van de coöperatie na te leven en de contributies en bijdragen van de coöperatie te betalen.

old-people-1553348_960_720.jpg

Buiten het huwelijk opgebouwde pensioenrechten zijn privé

De Hoge Raad heeft bevestigd dat voor het huwelijk opgebouwd recht op ouderdomspensioen niet in ene huwelijksgoederengemeenschap valt. Dat geldt ook voor afgekocht pensioen, dat in een gezamenlijke woning was gestoken. Dat bedrag moest uit de gemeenschap aan de betreffende echtgenoot worden vergoed.

money-2724245_960_720.jpg

Verdeling van de levensverzekering bij samenwoners

Een levensverzekeringspolis met een spaardeel en een overlijdensrisico-deel was verbonden aan de hypotheek op een gemeenschappelijke woning van samenwoners. Volgens het Hof Arnhem-Leeuwarden moest de polis vooral als gezamenlijk gevulde spaarpot worden beschouwd. In het samenlevingscontract was echter niets geregeld over verrekening van die spaarpot. Daardoor hoefde de partner die de polis toevallig op haar naam had, de waarde van de polis niet te verrekenen.

relationship-2822420_960_720.jpg

Bij scheiding hoeft de BV niet altijd te worden verrekend

Als volgens huwelijkse voorwaarden “inkomsten uit arbeid” bij echtscheiding moeten worden verrekend, valt daar volgens de wet ook de waarde van de aandelen in een BV onder. Volgens Hof Den Haag geldt die regel voor de situatie ten tijde van het opstellen van de huwelijkse voorwaarden. Toen had de betreffende echtgenoot alleen inkomsten uit loondienst. Als later het inkomen uit de BV afkomstig werd, had het inkomensbegrip verruimd kunnen worden door wijziging van de huwelijkse voorwaarden. Ook was het wetsartikel niet van toepassing, omdat de hoogte van het inkomen uit de BV mede door andere aandeelhouder werd bepaald.