Opening van zaken over oude schenkingen

Opening van zaken over oude schenkingen

Als er ruzie is bij de afwikkeling van een nalatenschap, is het van belang wie wat precies mag weten. Wie erfgenaam is of recht heeft op een legitieme portie, heeft er recht op alle beschikbare informatie te krijgen van degene die de boedel afwikkelt. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op de laatste dag van 2013 uitgemaakt, dat ook wie niet als erfgenaam of legitimaris recht krijgt op een breukdeel van de nalatenschap, het recht op informatie heeft. Dit recht geldt ook voor alle eventuele schenkingen die vroeger zijn gedaan.

Een moeder had in haar testament haar ene kind benoemd tot executeur en aan haar andere kind in plaats van zijn erfdeel een geldlegaat ter grootte van zijn kindsdeel nagelaten. De executeur moest volledige opening van zaken geven. Zou dat geldlegaat gemaakt zijn voor een vast bedrag, dan zou dat andere kind niet automatisch recht hebben op alle beschikbare informatie. Laat als het u aangaat voor alle zekerheid uw testament er nog eens door de notaris op doorlezen.

(achtergrond: Door een kind de positie van erfgenaam af te nemen en in geld te compenseren, dacht de moeder het verleden te hebben toegedekt. Doordat het geldbedrag echter weer de uitkomst van een na haar overlijden te maken rekensom zou zijn, kan het kind via deze achterdeur alsnog volledig inzicht krijgen. Al dan niet via de rechter kan hij nu zijn gelijk gaan halen.)