Overdracht van huis

Overdracht van huis met kwijtschelding van de koopprijs is voordeliger geworden

Tot 26 februari 2016 oordeelden de Rechtbank en het Hof dat alleen de WOZ-waarde van het huis bepalend is voor de schenkbelasting. Nu heeft de Hoge Raad anders beslist. Hierdoor wordt overdracht van een huis aan een kind voordeliger.  

Wordt een huis voor de werkelijke, getaxeerde waarde verkocht, dan is er geen schenking en dus ook geen schenkbelasting. Maar zelfs als aansluitend een deel van de koopprijs wordt kwijtgescholden, doet de WOZ-waarde er volgens de Hoge Raad niet toe. Immers is niet het huis geschonken, maar geld.

Omdat er wel een samenloop is, mag de meeste overdrachtsbelasting wel worden afgetrokken van de schenkbelasting.