9486171_s.jpg

Rechtbanken kijken verschillend naar wat “zakelijke rente” is.

Iemand leende geld aan zijn kind voor de eigen woning. Daarbij werd geen hypothecaire zekerheid gesteld. De Rechtbank Den Haag vond 9% rente te hoog. Bij een in de markt gebruikelijke hypotheekrente van 3% vond de Rechtbank Den Haag 4,5% wel genoeg. Eerder had de Rechtbank Noord-Nederland in een soortgelijk geval 8% rente nog goedgekeurd. Wat wel en niet is toegestaan lijkt aldus af te hangen van de uiteenlopende persoonlijke meningen van de betrokken rechters. Het kind kan de eigenwoningrente aftrekken en heeft daarom baat bij een hoge rente.