GEPUBLICEERD-Pop-met-gelduitdeel.jpg

20 februari 2018: Vernietiging van een schenking door een echtgenoot van de overledene

De Rechtbank Midden-Nederland gaf de executeur in de nalatenschap van een overleden vrouw gelijk. De echtgenoot van de vrouw had zonder haar toestemming een groot geldbedrag geschonken vanaf de en/of-rekening. Een echtgenoot die geen toestemming heeft gegeven, kan een (grote) schenking van de andere echtgenoot vernietigen. De bevoegdheid om te vernietigen gaat over op de erfgenamen van de vrouw. De erfgenamen worden door de executeur vertegenwoordigd.