gavel-5-1236432.jpg

Vooraf kiezen voor de kantonrechter

De Rechtbank Zeeland heeft geoordeeld dat het niet mogelijk is om te kiezen voor geschillenbeslechting door de Kantonrechter in plaats van door de Rechtbank. Deze “forumkeuze” kan pas worden gemaakt nadat het geschil is ontstaan en dan nog slechts door partijen samen. In 2013 besliste de Rechtbank Rotterdam ook al zo. Een wet die voorafgaande keuze voor de kantonrechter mogelijk zou maken is niet doorgegaan. Voordeel van een procedure voor de kantonrechter is kostentechnisch, dat er geen advocaat nodig is.